ค้นหา

หลวงพ่อแดงวัดมะขาม

“ หลวงพ่อแดง จันทโน บูรพาจารย์สายเลือดรามัญ แห่งลุ่มน้ำแม่กลอง ”

พระครูเมธาธิการ หรือหลวงพ่อแดง ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เมื่ออายุ ๒๔ ปี ณ วัดโพธิโสภาราม ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

พระอุปัชฌาย์ คือ พระสุเมธาจารย์ วัดปรมัยยิกาวาส

พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการดวง อัตตทีโป วัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

พระอนุสาวนาจารย์ คือ พระอธิการโล่น วัดหัวหิน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้จำพรรษาที่วัดโพธิโสภารามได้ ๕ พรรษา ต่อมาวัดมะขามไม่มีพระจำพรรษาคณะกรรมการวัดมะขามจึงไปนิมนต์ หลวงพ่อแดง จากวัดโพธิโสภารามให้มาจำพรรษาและแต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแล้ว ท่านได้ทำการพัฒนาวัดมะขามให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุด สร้างศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ หอระฆัง เจดีย์มอญ จนวัดมะขามดูเจริญรุ่งเรือง

ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีเชื้อสายมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง และท่านก็ได้เรียนวิชาต่างๆมาจากพระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการดวง อัตตทีโป วัดม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

บั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อแดง ท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา พูดน้อย ใจเย็น มีจริยวัตรน่าเลื่อมใส ท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย สมถะ รักสงบ ท่านได้ปฏิบัติกิจทางสงฆ์ จนสุขภาพท่านอ่อนแอ จนอาพาธด้วยโรคกระดูกทับเส้น ได้รับการผ่าตัดที่ ร.พ.ธนบุรี เมื่ออายุ ๗๘ ปี จากนั้นท่านก็ลุกช่วยตัวเองไม่ได้จนต้องมีคนมาอุปัฎฐาก จนกระทั่งผ่านไป ปี ๑๐ เศษ ในวันที่ท่านอาพาธหนักทางคณะผู้ดูแลได้นำพาท่านไปรักษาที่ โรงพยาบาลซานคามิลโล อ.บ้านโป่ง เป็นเวลา ๑ เดือน และย้ายมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จนอาการดีขึ้นกลับมาพักรักษาตัวท่านเองที่วัดต่อเป็นเวลา ๔ เดือน หลังจากนั้นอาการท่านทรุดหนัก จนร่างกายไม่สามารถต้านทานได้ จึงมรณภาพด้วยโรคโลหิตเป็นพิษ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ สิริอายุ ๘๙ ปี ๖๖ พรรษาอ้างอิงจาก: หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูเมธาธิการ เมธาธิการ ( หลวงพ่อแดง จันทโน )

#ณบ้านม่วง

#มอญสไตล์ณบ้านม่วง

#มอญบ้านม่วง


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด