ค้นหา

สะพานมอญบ้านม่วง

#บ้านโป่งก็เคยมีสะพานมอญ

สะพานไม้ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านเชื้อสายมอญ 2 ฝั่งแม่น้ำแม่กลองช่วยกันสร้างเสร็จในวันเดียว เพื่อความสะดวกในการข้ามมาร่วมงานศพอาจารย์ดวง อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง ท่านมรณะภาพเมื่อปี พศ.2521 ทางวัดเก็บศพไว้ 2 ปีก่อนประกอบพิธีเผาเมื่อวันที่ 18 เมษายน พศ. 2524


- ภาพจากหนังสือลุ่มน้ำแม่กลอง

: พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปกร กรุงเทพฯ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ (ในอดีต)

เจริญพระชนพรรษา 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535


- จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536

ขออนุญาตแชร์เพื่อการเรียนรู้#ณบ้านม่วง

#มอญสไตล์ณบ้านม่วง

#มอญบ้านม่วง


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด