ค้นหา

วันออกพรรษาของชาวรามัญ

#งานบุญออกพรรษา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 “ ออกพรรษา” คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน นับแต่วันเข้าพรรษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คำว่า "ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้ว

ถัดจากวันออกพรรษา คือวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันสำคัญตามพุทธประวัติ กล่าวว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้เสด็จลงจากเทวโลก เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนครใกล้กับเมืองพาราณสี เมื่อชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็ได้ไปต้อนรับพระพุทธเจ้า มีตำนานกล่าวถึงชาวมอญได้ทำธงไปต้อนรับพระพุทธเจ้าในคราวเดียวกันนี้

จากตำนานพุทธประวัติในตอนดังกล่าวจึงเป็นที่มาของประเพณีงานบุญออกพรรษา ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในแต่ละท้องถิ่น

สำหรับงานบุญออกพรรษาของเราชาวมอญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ได้แก่ ประเพณีตักบาตรพระทางเรือ เช่น ที่ชุมชนมอญเกาะเกร็ด นนทบุรี ชุมชนมอญปทุมธานี ชุมชนมอญวัดสุธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ประเพณีรับบัว –โยนบัวของชาวมอญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประเพณีล้างเท้าพระ ชุมชนมอญ สมุทรสาคร ประเพณีเทศน์มหาชาติ ของชาวมอญ ราชบุรี ประเพณีเติมน้ำมันเรือสำเภา ของมอญพระประแดง เป็นต้น

มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณี ได้จัดสืบทอดกันมายาวนานถึง 87 ปี ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2476 โดยกำหนดวันออกพรรษาของทุกปี หลังจากชาวบ้านเข้าวัดทำบุญแล้ว จะมาชมการแข่งขันเรือยาวกัน สำหรับในปีนี้ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เรือยาวประเภท 30 ฝีพาย และเรือยาวประเภท 12 ฝีพาย

ส่วนในเรื่องอาหารกินตามประเพณีออกพรรษา คนมอญนิยมกวนขนมกระยาสารท ทำข้าวต้มมัด ข้าวต้มลูกโยน ขนมไส้เค็ม (หรือขนมเทียน) เพื่อนำไปทำบุญตักบาตรถวายพระด้วยเช่นกัน

ประเพณีต่างๆ ที่ได้กระทำขึ้นนั้น ก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการการสืบทอดพุทธศาสนาในยั่งยืนสืบต่อไป.....

ขออนุญาตเจ้าของภาพและขอขอบคุณด้วยค่ะ


#ณบ้านม่วง

#มอญสไตล์ณบ้านม่วง

#มอญบ้านม่วง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด