ค้นหา

วัดมะขาม

“เลาะเที่ยวตามเส้นทางแห่งศรัทธา ชื่นชมศิลปะอารยแห่งรามัญริมแม่น้ำแม่กลอง”

ทริปนี้แอดขอพาไปชมความสวยงามของวัดมอญอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ วัดมะขาม ตั้งอยู่ใน ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นวัดมอญเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ วัดมะขาม จัดตั้งเมื่อพ.ศ.2311 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขต ทิศเหนือจดคลองสาธารณะ ทิศใต้จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดแม่น้ำแม่กลอง ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2501 ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ และยังมีบริเวณกว้างขวางร่มรื่น มีเจดีย์มอญที่ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้าวัด เป็นเจดีย์มอญที่สวยที่สุดองค์หนึ่งในไทย มีเจดีย์มุมประดับทั้งสี่มุม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มุมของกำแพงแก้วเป็นเจดีย์ประกอบทั้งสี่มุม อายุของเจดีย์ไม่อาจระบุแน่ชัด เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่ามีความเก่าแก่ราว 200 ปี และนอกจากนี้ยังมีวิหารเรือนไทยที่มีพนังเป็นเรือนกระจกของท่านพระครูเมธาธิการ (หลวงพ่อแดง จันทโน) เจ้าอาวาสองค์เก่า ที่มีพุทธคุณในด้านคงกะพันชาตรี ที่เปิดให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเข้ามากราบไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต แต่ถึงกระนั้นส่วนหนึ่งของอิทฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆก็ยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานความดีทุกประการนี่คือคำสอนของหลวงพ่อที่ท่านได้ฝากไว้ และนอกจากนี้วัดมะขามยังมีชื่อเสียงในด้านส้วมสวยงาม ได้รับรางวัล “สุดยอดส้วมแห่งปี 2552” ระดับเขต 4 ของกระทรวงสาธารณสุข และในปัจจุบันวัดมะขาม มีพระครูสังฆรักษ์สังคม ฐิติญาโณ เป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดมะขามสืบมา

การเดินทาง รถยนต์ จากตัวเมืองราชบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกเข้าอำเภอบ้านโป่ง ไปตามทางหลวงหมายเลข 3089 เส้นโคกสูง-เบิกไพร (ทางไปถ้ำเขาช่องพราน) จากนั้นข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองตรงไปประมาณ 7 กิโลเมตร และจากปากทางแยกเข้าไปอีก 3.5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดมะขาม

#วัดมะขาม #มอญสไตล์ณบ้านม่วง #มอญบ้านม่วง #มอญราชบุรี #มอญลุ่มน้ำแม่กลอง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด