ค้นหา

รำรึกถึงพ่อของแผ่นดิน

วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) แม้ประชาชนชาวไทยจะผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียมาแล้วกว่า 5 ปี แต่ทุกคนต่างยังรำลึกถึงพระองค์เสมอมา ตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชย์. จากอดีตจนถึง ปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยปลดปล่อยประชาชนจากความยากไร้ ผู้ที่ทำให้แผ่นดินของเราน่าอยู่ กษัตริย์ผู้ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขของราษฎร ถึงแม้วันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมตรงที่เราไม่มีพระองค์อยู่เคียงข้างแล้ว แต่ความประทับใจและความรักและความจงรักภักดี ที่มีต่อพระองค์ท่าน จะไม่มีวันจางหายตลอดกาล เนื่องในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทีมU2Tตำบลบ้านม่วง ขอน้อมนำพระบรมราโชวาท มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งพระบรมราโชวาทที่คัดเลือกมานี้ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาการทำงานได้ด้วย น้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานU2Tตำบลบ้านม่วงและทีมงานเพจมอญสไตล์ ณ บ้านม่วง
#คิดถึงคนบนฟ้า #พ่อแห่งแผ่นดิน #ณบ้านม่วง #มอญบ้านม่วง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด