ค้นหา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

#พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทางวัดม่วง และชาวบ้านต.บ้านม่วงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งจากบรรดาโบราณศิลปวัตถุ คัมภีร์ใบลาน รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายโดยเริ่มจาก ห้องโถง มอญในตำนาน มอญในทางประวัติศาสตร์ ภาษามอญและจารึกภาษามอญ ประเพณีวัฒนธรรมมอญ มอญอพยพ มอญในไทยและผู้นำทางวัฒนธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมของไทย จีน ลาว ญวน เขมรและกะเหรี่ยง มีการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นอกจากนั้นภายในวัดยังมีศูนย์มอญศึกษา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00–16.00 น. โดยไม่เสียเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า หรือ ทำหนังสือเรียนเจ้าอาวาสวัดม่วง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08 6004 0786 (คุณสอางค์ พรหมอินทร์), 08 9885 8817, 0 3237 2548

#มอญสไตล์

#เที่ยวไปสไตล์มอญ

#มอญบ้านม่วง

#ณบ้านม่วง

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด