ค้นหา

พระปิยมหาราช

พระปิยมหาราช...ผู้ปราดเปรื่อง

โลกปลดเปลื้องทุกข์ทน พ้นระส่ำ

ธ โอบอุ้มผองชนเฉกฝนพรำ

เป็นกอบกำ ทำกิน บนถิ่นไทย

เอกราชธำรงอยู่ คู่เอกลักษณ์

อาณาจักรศักดิ์ศรีจึงมีได้

ความโอนอ่อนผ่อนปรนชาติพ้นภัย

รวมดวงใจสักการะพระเกียรติคุณ ฯลฯ

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า

“วันปิยมหาราช”

🙏 น้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานU2Tตำบลบ้านม่วงและเพจมอญสไตล์ ณ บ้านม่วงดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด