ค้นหา

ผืนผ้าและการถักทอ

*ผ้าทอมือ* ของชาวมอญตำบลบ้านม่วงมีรูปแบบเนื้อผ้าและลวดลายผ้าทอมือที่มีเสน่ห์แบบชาวบ้าน ไม่ได้แต่งลวดลายจากภายนอกให้เกินงาม ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนที่พยายามอนุรักษ์ การทอผ้าอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เคยพึ่งพาตัวเองได้ในอดีต


ผ้าที่ทอโดยแรงคนทอมือ การใช้ด้ายแต่ละเส้นมาร้อยแล้วทอข้ึนทีละแถวเพื่อให้ ได้ผ้าผืนใหญ่เป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมือ

ผ้ามอญคือลายแบบมอญคนเชื้อสายไทยรามัญจะทอผ้าใส่เองไม่ต้องไปซื้อใส่นั่นคือ “อัตลักษณ์และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผ้ามอญทอมือ”

#มอญบ้านม่วง #ณบ้านม่วง

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด