ค้นหา

คำมอญ

#ภาษามอญเอกสักษณ์แห่งชาติพันธ์รามัญ จะมีลักษณะเป็นคำพยางค์เดียว หรือสองพยางค์ ส่วนคำหลายพยางค์ เป็นคำที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาบาลีและสันสกฤต และคำที่เกิดจากการเติมหน่วยคำผสานดังที่กล่าวมาแล้ว ภาษามอญ เป็นภาษาที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ไม่มีการผันคำนาม คำกริยา ตามกฏบังคับทางไวยากรณ์ ประโยคประกอบด้วย คำที่ทำหน้าประธาน กริยา และกรรม ส่วนขยายอยู่หลังคำที่ถูกขยาย การนับเลขเป็นภาษามอญ,พยัญชนะมอญมี35ตัวสระมอญมี2แบบคือสระลอยและสระจม จะแตกต่างกับภาษาไทย ภาษามอญที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่ สวัสดี=เมียะเหง่อระอาว กินข้าวหรือยัง = เจี๊ยะเปิงต๊อย ฉันรักเธอ = อั้วช้านปิ สบายดีไหม = มงมิ่บฮา สวัสดีตอนเช้า = ตะงัวฮ้อยซอ


(ขอบพระคุณเจ้าของภาพ)

#ณบ้านม่วง #มอญสไตล์ณบ้านม่วง #มอญบ้านม่วง

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด