ค้นหา

การเทศน์มหาชาติ

#เทศน์มหาชาติ

เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้น ๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์วันหนึ่ง และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา ท้ายเวสสันดรชาดกอีกวันหนึ่ง

การกำหนดวันจัดงานเทศน์มหาชาติของวัดไทยเชื้อสายมอญ ริมน้ำแม่กลอง อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีอยู่ราว 20 กว่าวัดอุปัฏฐากและท่านเจ้าอาวาสวัดเหล่านั้นจะประชุมตกลงกันเรื่องการกำหนดวันโดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งปฏิบัติตามกำหนดนี้มาเกือบร้อยปีแล้ว เหตุที่ต้อง กำหนดวันแน่นอนเพราะพุทธศาสนิกชนของทุกตำบลต้องไปร่วมช่วยกันในการจัดงานด้วยคือ

1. วัดใดที่พระภิกษุสงฆ์แสดงเทศน์มหาชาติเป็นภาษามอญได้ นิมนต์พระภิกษุสงฆ์วัดนั้นเป็นองค์ธรรมกถึกแสดงธรรม และชาวบ้านต้องรับขันกัณฑ์เทศน์ 1 ขันด้วย

2. วัดใดพระภิกษุสงฆ์แสดงเทศน์มหาชาติเป็นภาษามอญไม่ได้ ชาวบ้านวัดนั้นรับขันกัณฑ์เทศน์ 1 ขัน หรือรับเทศน์มหาชาติภาษาไทยกัณฑ์สำคัญก็ได้

เมื่อถึงกำหนดวันเทศน์มหาชาติ วัดที่พระภิกษุสงฆ์จะแสดงเทศนาได้หรือไม่ก็ตาม ต้องนำชาวบ้านวัดของตนและพร้อมทั้งขันกัณฑ์เทศน์มากคนที่สุดไปร่วมให้ได้ ถ้าวัดใดหมู่บ้านใดไม่ไปร่วม เวลาวัดจัดงานเทศน์มหาชาติจะไม่มีชาวบ้านอื่นๆ ไปร่วมงาน คล้ายๆ การลงแขกเอาแรงกัน ดั้งนั้นจะเห็นว่าวัดต่างๆ จะมีผู้คนไปร่วมฟังเทศน์กันล้นหลามทุกวัน

วันแรกเริ่มงานด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระทั้งวัด หรือเลี้ยงพระตามจำนวนที่เห็นสมควร แล้วเริ่มเทศน์เวสสันดรชาดก ตามแบบเทศน์ต่อกันไปจนสุด ๑๓ กัณฑ์ ถึงเวลากลางคืนบางแห่งจัดปีพาทย์ประโคมระหว่างกัณฑ์หนึ่ง ๆ ตลอดทั้ง 13 กัณฑ์ด้วย

วันรุ่งขึ้น ทำบุญเลี้ยงพระอีกแล้วมีเทศน์ จตุราริยสัจจกถาในระหว่างเพลจบแล้วเลี้ยงพระเพลเป็นอันเสร็จพิธี


#ณบ้านม่วง

#มอญสไตล์ณบ้านม่วง

#มอญบ้านม่วง

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด