217799001_103664512005678_5650800568691569246_n.jpg

ผ้าขาวม้า

ลายผ้า ลายตะแกรง

ความโดดเด่น   ผืนผ้ามีสีสันสวยงาม มีลวดลายคล้ายตาหมากรุก  มีขนาดของลายผ้าเล็กใหญ่ตามลักษณะของการทอและการพุ่งด้ายบนผืนผ้าให้เกิดลายตามความต้องการมีสีสันสวยงามมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของลายสก๊อต

ผ้าโสร่ง

ลายผ้า ลายตะแกรง

ความโดดเด่น ผืนผ้ามีสีสันสวยงาม มีลวดลายคล้ายตาหมากรุก  มีขนาดของลายผ้าเล็กใหญ่ตามลักษณะของการทอและการพุ่งด้ายบนผืนผ้าให้เกิดลายตามความต้องการ

ผ้าซิ่น

ลายผ้า ลายพันตัว

ความโดดเด่น การทอผืนผ้าลายพันตัวเป็นการทอผ้า โดยใช้ด้ายพุ่งสลับสีในการทอและเมื่อนำผืนผ้าลายนี้มาทำเป็นผ้าซิ่นที่ชายของผ้าจะมีลักษณะที่สำคัญคือชายจะต่อด้วยภาพพื้นสีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอมอญบ้านม่วง