IMG_20210730_150822.jpg

ศูนย์ผ้ามอญทอมือบ้านม่วง

          การทอผ้า เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนไทยเชื้อสายมอญยังคงอนุรักษ์ไว้ ในสมัยก่อน ผู้หญิงมักจะทำเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านเอง งานสำคัญอย่างหนึ่งคือการทำเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้กันในครอบครัว ในพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย ก็ต้องใช้ผ้า ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคนในชุมชน


         หลักการสำคัญ ของการทอผ้าก็คือ การนำเส้นฝ้ายหรือไหมมาขัดกันให้เป็นลาย โดยขึงเส้นกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก เรียกว่า เส้นยืน แล้วใช้อีกเส้นหนึ่ง เรียกว่าเส้นพุ่ง สอดตามขวางของเส้นยืน เมื่อสานขัดกันก็จะเกิดลวดลายต่างๆ
แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญา เสน่ห์ของงานฝีมือดั้งเดิม และวิถีชีวิตในอดีตที่นำมาประยุกต์ใช้จนได้เป็นผลงานที่แสดงออกถึงการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตในอดีต และวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยเชื้อสายมอญกับความทันสมัย และความเป็นสากลมากขึ้น

         ปัจจุบัน ผ้าทอมอญได้มีการรังสรรค์เป็นผลงานมากมาย ทั้งทางการออกแบบเสื้อผ้า กระเป๋า และของใช้ต่างๆ ซึ่งมีหลากหลาย โดยการนำผ้าทอมอญ มาออกแบบให้ดูทันสมัย และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับคอลเล็กชั่นต่างๆ ทั้งนี้ด้วยความพิเศษของลายผ้า จึงสร้างคุณค่าให้ผ้ามอญทอมือถ่ายทอดความงดงามบนผืนผ้าออกมาได้ดีเยี่ยม

          ผ้าทอมือของชาวมอญตำบลบ้านม่วงมีรูปแบบเนื้อผ้าและลวดลายผ้าทอมือที่มีเสน่ห์เดิมๆ แบบชาวบ้าน ไม่ได้แต่งลวดลายจากภายนอกให้เกินงาม ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนที่พยายามอนุรักษ์ การทอผ้าอันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เคยพึ่งพาตัวเองได้ในอดีต โดยทอเป็นผ้านุ่งและผ้าขาวม้าสีสดใสแบบชาวมอญ ในปี พ.ศ.2547 ได้มีความพยายามสืบสานผ้าทอมือบ้านม่วงและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน นายปริญญา เสาว์ทองหยุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วงขณะนั้น ได้ของบประมาณจากจังหวัดมาซื้ออุปกรณ์ และเครื่องทอผ้าแบบกี่กระตุก พร้อมทั้งเชิญวิทยากรมาอบรมฝึกชาวบ้านทอผ้า จึงเกิดการรวมกลุ่ม “กลุ่มผ้ามอญทอมือ” และใช้อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนวัดม่วงเก่าเป็นแหล่งทอผ้าของกลุ่มนี้นับแต่นั้นมา ในปัจจุบันวิถีการทอผ้าของชุมชนมอญบ้านม่วงจึงมีทั้งใช้กี่แบบกระตุกและแบบพุ่งกระสวยด้วยมือ ปัจจุบันผ้ามอญทอมือของชุมชนบ้านม่วงเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549 ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้า เครื่องแต่งกาย

          ศูนย์ผ้ามอญทอผ้าได้มีการเปิดให้ผู้ที่มีความสนใจหรือเรียนรู้ในการทอผ้าเข้ามารับชมได้โดยมีป้าจำเนียร แย้มอุ่นที่เป็นผู้นำกลุ่มทอผ้าเป็นวิทยากร มีการสาธิตการทอผ้า การสอนวิธีการทอผ้าแก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งยังมีศูนย์จำหน่ายผ้าทอมืออีกด้วย

          ศูนย์ผ้ามอญตั้งอยู่ภายในวัดม่วง เปิดทำการ วันพุธ-อาทิตย์  09.00-16.00น.