ที่นี่ บ้านม่วง

ชุมชนมอญบ้านม่วง เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง มีวิถีและวัฒนธรรมมอญโบราณที่ยังคงถือปฏิบัติกันมา มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่เป็นคลังความรู้ทางด้านมอญศึกษา ชมบรรยากาศของชุมชนมอญ ไหว้พระขอพรให้สุขใจก็เป็นโปรแกรมความสุขครบเครื่อง ที่ให้ทั้งความสุขกายและสุขใจในหนึ่งวัน

ชุมชนบ้านม่วง

กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว